Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 cz.IV farmaceutykiJ.Haug: Komisja nie może pracować na podstawie danych, które przygotowała Rada Europejska, ale nie może też pracować na podstawie danych Komisji czy Parlamentu. Komisja musi zrobić to, co jest koniczne w sytuacji, gdy nie będzie wieloletnich ram finansowych oraz porozumienia miedzy Radą a Parlamentem. Musi ona pracować na podstawie 13 pułapów tak, aby nasz budżet nadal był realizowany. Komisja ENVI w ubiegłym roku zakończyła prace nad wieloletnimi ramami finansowymi. Potrzebujemy pewnego budżetu do realizacji przewidzianych do tej pory zobowiązań. Działania pilotażowe oraz przygotowawcze powinny być kontynuowane, trzeba uzyskać, co najmniej te same
środki. Zobowiązania musza stać się rzeczywistością. Ważne jest, aby agencje były w stanie realizować przy pomocy udostępnionych środków te prace, które zostały im zlecone. Nie można ciąć budżetów agencji.

F.Grostete: W dniu dzisiejszym istnieje konkurencja między agencjami, które zostały stworzone na wniosek i prośbę Parlamentu Europejskiego. Z jednej strony mamy Komisję a z drugiej Dyrekcję Generalną, rywalizacje między naukowcami a prawnikami, to może doprowadzić do absurdalnych decyzji. Należy zapewnić agencjom np. do spraw leków, stosowne budżety. To, co się dzieje w Komisji Europejskiej jest nie do przyjęcia.

C.Bokrosz: Jeśli nie dojedzie do porozumienia między Rada Europejska a Parlamentem, co do wieloletnich ram finansowych, co wówczas? Nie można ciągle, co 12 miesięcy przedłużać budżetu. Kryzys finansowy wpływa też, na jakość instytucji.

C.Jensen: Jeśli nie będzie porozumienia to sprawa będzie bardziej skomplikowana, ze względów podstaw prawnych. Wszystkim zależy na wypracowaniu rozwiązania. Należy wejść w duchu konstruktywnym, pozytywnym w okres negocjacji. Agencje, które wykonują ważne zadania muszą dostać odpowiednie środki. Trudność polega na tym, ze szefowie państw i rządów ustalili miedzy sobą gdzie maja się znajdować agencje. Niektóre z tych agencji można by połączyć operacyjnie, co jednak nie zdarzy się nigdy, ponieważ państwa członkowskie nie są gotowe ustąpić by agencja z ich kraju zniknęła. Parlament musi zadbać o to by podmioty, którym powierzono pewne zadania, w tym zarządzanie rynków farmaceutyków miały możliwość się w nich wykazać.